HE 154/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 154/2016 vp StV 05.10.2016 lakimies Erkki Papunen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 154/2016 vp StV 05.10.2016 apulaisjohtaja Hans Ranta-Aho, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto 
Latest publish 8.8.2017 12:26