HE 154/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaRauennut
KäsittelyvaiheRaukeaminen
Raukeaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki eläinten hyvinvoinnista
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki metsästyslain 1 ja 33 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 2
Annettu
Päivämäärä27.09.2018
Allekirjoittajamaa- ja metsätalousministeri
Jari  Leppä
AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriö
Esittelijäundefined
erityisasiantuntija
Tiina   Pullola
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä28.09.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä02.10.2018
Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.10.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä03.10.2018
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.10.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Raukeaminen
Päivämäärä16.04.2019
Asiakirja
Asian käsittely on rauennut perustuslain 49 §:n 1 momentin nojalla
 
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
Päivämäärä18.04.2019
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut05.10.2018
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Ympäristövaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanateläinsuojelu  eläinten hyvinvointi  eläimet  tuotantoeläimet  lemmikkieläimet  sirkuseläimet  eläinnäyttelyt  eläinsuojat  juomavesi  eläinlääkintä  kivunhoito  ilmoitusvelvollisuus  teurastus  valvonta  luonnonvaraiset eläimet  ensiapu  eläinkaupat  löytöeläimet  kilpailut  jalostus 
Latest publish 17.12.2019 10:10