HE 155/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 155/2016 vp YmV 11.10.2016 hallitussihteeri Ville Koponen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 155/2016 vp YmV 11.10.2016 toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Asiantuntijalausunto 
HE 155/2016 vp YmV 11.10.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 155/2016 vp YmV 11.10.2016 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 155/2016 vp YmV 11.10.2016 valvontapäällikkö Sami Turunen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 155/2016 vp YmV 11.10.2016 toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset VKL ry Asiantuntijalausunto 
HE 155/2016 vp YmV 11.10.2016 toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva, Suomen Vuokranantajat ry Asiantuntijalausunto 
HE 155/2016 vp YmV 11.10.2016 johtaja Aija Tasa, RAKLI ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 19.9.2017 14:33