HE 155/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 155/2017 vp VeJ 14.11.2017 kehittämispäällikkö Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 14.11.2017 neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 15.11.2017 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 15.11.2017 Inspira Oy:n apulaisjohtaja Tuomas Määttä, Kuntarahoitus Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 15.11.2017 Inspira Oy:n apulaisjohtaja Tuomas Määttä, Kuntarahoitus Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 17.11.2017 johtaja Anu Kärkkäinen, Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 17.11.2017 Suomen Vesilaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 17.11.2017 lakimies Johanna Aho, RAKLI ry Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 17.11.2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 17.11.2017 Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 17.11.2017 Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 29.11.2017 Veronmaksajain Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 29.11.2017 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 29.11.2017 veroasiantuntija Timo Torkkel, Suomen Veroasiantuntijat ry Asiantuntijalausunto 
HE 155/2017 vp VeJ 05.12.2017 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 13.9.2018 11.46