Direct link to content

HE 155/2018 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 18.6.2020 12.25
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot