HE 155/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 155/2018 vp LiV 17.10.2018 neuvotteleva virkamies Tuomas Kaivola, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 155/2018 vp LiV 23.10.2018 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto 
HE 155/2018 vp LiV 23.10.2018 Puolustusvoimat Asiantuntijalausunto 
HE 155/2018 vp LiV 23.10.2018 Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) Asiantuntijalausunto 
HE 155/2018 vp LiV 23.10.2018 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
HE 155/2018 vp LiV 23.10.2018 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 19.12.2018 16:26