HE 158/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Työaikalaki
Vahvistettu05.07.2019
Säädöskokoelma872/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu05.07.2019
Säädöskokoelma873/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki työsopimuslain 11 a luvun 9 §:n muuttamisesta
Vahvistettu05.07.2019
Säädöskokoelma874/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki vuosilomalain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu05.07.2019
Säädöskokoelma875/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu05.07.2019
Säädöskokoelma876/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 10
Annettu
Päivämäärä27.09.2018
Allekirjoittajatyöministeri
Jari  Lindström
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
hallitusneuvos
Tarja   Kröger
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä28.09.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä03.10.2018
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.10.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2019
Mietintö pantiin pöydälle 7.3.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.03.2019
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.03.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 158/2018 vp sisältyvien 1.-15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.03.2019
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2019
Asiakirja
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 158/2018 vp sisältyvät 1.-15. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä19.06.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä25.06.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut05.10.2018
Käsittely päättynyt06.03.2019
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyöaika  liukuva työaika  ajankäyttö  joustavuus  työelämä  yksityiselämä  vapaapäivät  työehtosopimukset  paikallinen sopiminen  virkaehtosopimukset  työvoimantarve  direktiivit  jaksotyö  yötyö  päivystys  ylityö  asiakirjat  puolustusvoimat  Euroopan unioni 
Latest publish 17.12.2019 10:07