Latest publish 31.1.2020 8.58
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot