HE 159/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Valmistava keskustelu
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki lääkelain 30 e §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n 5 momentin kumoamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 6
Annettu
Päivämäärä26.10.2017
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeri
Annika  Saarikko
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä27.10.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut10.11.2017
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattutkimustieto  tieto  sosiaalihuolto  terveydenhuolto  henkilötiedot  tietosuoja  terveys  asiakastiedot  luvat  tutkimus  tilastointi  opetus  tietämyksenhallinta  suunnittelu  kehittäminen  tietojärjestelmät  tietoturva  sote-uudistus  hyvinvointi  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Viimeksi julkaistu 5.2.2019 12:25