HE 159/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Yksityiskohtainen käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä
Vahvistettu26.04.2019
Säädöskokoelma552/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu26.04.2019
Säädöskokoelma553/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki lääkelain 30 e §:n muuttamisesta
Vahvistettu26.04.2019
Säädöskokoelma554/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n 5 momentin kumoamisesta
Vahvistettu26.04.2019
Säädöskokoelma555/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta
Vahvistettu26.04.2019
Säädöskokoelma556/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 7
Annettu
Päivämäärä26.10.2017
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeri
Annika  Saarikko
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä27.10.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä05.03.2019
Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 159/2017 vp sisältyvien 1.-11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.03.2019
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 159/2017 vp sisältyvät 1.-11. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 12. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä11.04.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä12.04.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut10.11.2017
Käsittely päättynyt01.03.2019
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattutkimustieto  tieto  sosiaalihuolto  terveydenhuolto  henkilötiedot  tietosuoja  terveys  asiakastiedot  luvat  tutkimus  tilastointi  opetus  tietämyksenhallinta  suunnittelu  kehittäminen  tietojärjestelmät  tietoturva  sote-uudistus  hyvinvointi  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Latest publish 31.1.2020 8:58