HE 16/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 33
Annettu
Päivämäärä03.09.2015
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
sosiaali- ja terveysministeri
Hanna  Mäntylä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä08.09.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.09.2015
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.09.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.09.2015
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyöeläkkeet  vanhuuseläke  eläkeikä  eläkkeet  eläkekarttuma  osakkeet  työeläkelaitokset  osa-aikaeläkkeet 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (44)
Viimeksi julkaistu 29.10.2015 15:54