HE 16/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
Vahvistettu29.01.2016
Säädöskokoelma69/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta
Vahvistettu29.01.2016
Säädöskokoelma70/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
Vahvistettu29.01.2016
Säädöskokoelma71/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
Vahvistettu29.01.2016
Säädöskokoelma72/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu29.01.2016
Säädöskokoelma73/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 33
Annettu
Päivämäärä03.09.2015
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Hanna  Mäntylä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä08.09.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.09.2015
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.09.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä10.11.2015
Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.11.2015
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.11.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 16/2015 vpsisältyvien 1.-38. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.11.2015
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.11.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 16/2015 vpsisältyvät 1.-38.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä22.12.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä23.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.09.2015
Käsittely päättynyt05.11.2015
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyöeläkkeet  vanhuuseläke  eläkeikä  eläkkeet  eläkekarttuma  osakkeet  työeläkelaitokset  osa-aikaeläkkeet  työkyvyttömyyseläkkeet  elinajanodote  yrittäjäeläkkeet  takuueläke  työura  kestävyysvaje 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (43)
Latest publish 23.8.2016 15.26