Latest publish 6.6.2019 12.37
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Valinnanvapauslaki)

Valiokuntien asiantuntijalausunnot