Latest publish 14.3.2023 14.19
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Valinnanvapauslaki)

Valiokuntien asiantuntijalausunnot