Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Valinnanvapauslaki)

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Viimeksi julkaistu 18.3.2019 16:40