HE 16/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Valinnanvapauslaki)

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 16/2018 vp PeV 15.03.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 15.03.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 22.03.2018 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 22.03.2018 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 22.03.2018 neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa , valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 22.03.2018 teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 03.04.2018 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 03.04.2018 teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 03.04.2018 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 03.04.2018 maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 03.04.2018 sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala, Pirkanmaan liitto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 03.04.2018 tutkimusjohtaja Martti Virtanen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 03.04.2018 asiantuntijalääkäri Kari Haring, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 03.04.2018 sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala, Pirkanmaan liitto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 03.04.2018 elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 03.04.2018 elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 03.04.2018 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.04.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.04.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.04.2018 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.04.2018 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.04.2018 professori Markku Suksi Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.04.2018 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.04.2018 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 asiantuntija Eveliina Vigelius, Hyvinvointialan liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 asiantuntija Eveliina Vigelius, Hyvinvointialan liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 toiminnanjohtaja Sanna Alakare, Suomen Tilintarkastajat ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritykset ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, Finnwatch ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, Finnwatch ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 puheenjohtaja Jaakko Korhonen, Transparency International Suomi ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 professori Petri Kuoppamäki, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 Healthtech Finlandin toimitusjohtaja Saara Hassinen, Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 pääsihteeri Juha Beurling, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 lakimies Kirsi Väätämöinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 Suomen Yrittäjänaiset ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 pääsihteeri Juha Beurling, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 04.04.2018 toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritykset ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 04.04.2018 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 04.04.2018 professori (emerita) Eija Mäkinen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 04.04.2018 apulaisprofessori Ida Koivisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 05.04.2018 professori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 05.04.2018 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 05.04.2018 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 05.04.2018 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 05.04.2018 professori (emeritus) Pentti Arajärvi Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 05.04.2018 professori Mats Brommels Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 05.04.2018 liiketoimintajohtaja Teija Kulmala, Pihlajalinna Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 05.04.2018 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 05.04.2018 toimitusjohtaja Hannu Välikoski, Fysioline Group Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 05.04.2018 professori Mats Brommels Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 05.04.2018 professori Paul Lillrank Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 05.04.2018 toimitusjohtaja Hannu Välikoski, Fysioline Group Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 05.04.2018 professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 05.04.2018 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 05.04.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 05.04.2018 erityisasiantuntija Sari Bäcklund, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 05.04.2018 erityisasiantuntija Sari Bäcklund, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 05.04.2018 johtaja Kirsi Sillanpää, Tehy ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 05.04.2018 johtava asiantuntija Aino Närkki, Hyvinvointialan liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 05.04.2018 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 05.04.2018 kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 05.04.2018 neuvottelujohtaja Laura Lindholm, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 05.04.2018 neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 06.04.2018 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 06.04.2018 professori Raija Huhtanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 06.04.2018 professori Jukka Snell Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 06.04.2018 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 06.04.2018 hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 06.04.2018 pääsihteeri Hannele Varsa, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 06.04.2018 muutosjohtaja Markus Sovala, Uudenmaan liitto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 06.04.2018 tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara, Tasa-arvovaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 05.04.2018 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 10.04.2018 ylijohtaja Marina Erhola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 10.04.2018 hallintojohtaja Mikko Koiranen, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 10.04.2018 arviointineuvos, KTT Antti Moisio, Lainsäädännön arviointineuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 11.04.2018 ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 11.04.2018 oikeusneuvos, OTT Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 11.04.2018 apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 12.04.2018 professori Jukka Snell Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 12.04.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 12.04.2018 Hyvinvointialan liitto ry_täydennetty asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 12.04.2018 ohjelmajohtaja Regina Saari, Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 12.04.2018 ohjelmajohtaja Regina Saari, Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 12.04.2018 pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 12.04.2018 toiminnanjohtaja Nina Hutri-Kähönen, Taitokeskus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 13.04.2018 professori Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 13.04.2018 professori Mats Brommels Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 13.04.2018 professori Heikki Hiilamo Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 13.04.2018 professori Anneli Pohjola, Lapin yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 13.04.2018 professori (emeritus) Martti Kekomäki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 13.04.2018 professori (emeritus) Martti Kekomäki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 13.04.2018 professori (emeritus) Jussi Huttunen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 13.04.2018 lääketieteen tohtori, dosentti Juha Teperi Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 13.04.2018 johtava asiantuntija Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 13.04.2018 yhteyspäällikkö Janne Aaltonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 13.04.2018 yhteyspäällikkö Janne Aaltonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 13.04.2018 johtaja Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 13.04.2018 toimitusjohtaja Pentti Itkonen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 13.04.2018 johtaja Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 13.04.2018 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 13.04.2018 asiantuntijalääkäri Jan Schugk, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 13.04.2018 elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 13.04.2018 lakimies Paula Ilveskivi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 13.04.2018 Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 13.04.2018 sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 13.04.2018 tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 17.04.2018 toimitusjohtaja Juha Kosonen, Uudenmaan Sairaalapesula Oy Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 17.04.2018 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 17.04.2018 toimitusjohtaja Eila Annala, PlusTerveys Oy Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 17.04.2018 johtava ylilääkäri Juha Tuominen, Suomen terveystalo Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 17.04.2018 lakiasiainjohtaja Eva Lowe, Esperi Care Oy Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 17.04.2018 toimitusjohtaja Eila Annala, PlusTerveys Oy Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 17.04.2018 Pihlajalinna Terveys Oy Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 17.04.2018 Pihlajalinna Terveys Oy Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 17.04.2018 toimitusjohtaja Juha Kosonen, Uudenmaan Sairaalapesula Oy Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 17.04.2018 pääsihteeri Markus Österlund, Svenska Finlands folkting Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 17.04.2018 pääsihteeri Markus Österlund, Svenska Finlands folkting Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 17.04.2018 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 17.04.2018 tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 18.04.2018 Juuan kunta Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 18.04.2018 perusturvajohtaja Juha Metso, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 18.04.2018 kaupunginjohtaja Stina Mattila, Kokkolan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 18.04.2018 johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 18.04.2018 Jyväskylän kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 18.04.2018 Juuan kunta Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 18.04.2018 Varkauden kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 18.04.2018 toimialajohtaja Riitta Liuksa, Turun kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 19.04.2018 Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 19.04.2018 erityisasiantuntija Ulla Kiuru, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 19.04.2018 A-klinikkasäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 19.04.2018 asiantuntija Eveliina Vigelius, Hyvinvointialan liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 19.04.2018 erityisasiantuntija Ulla Kiuru, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 19.04.2018 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 19.04.2018 asiantuntija Eveliina Vigelius, Hyvinvointialan liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 19.04.2018 lakimies Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 20.04.2018 professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 20.04.2018 professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 20.04.2018 lääketieteen tohtori Jaakko Herrala Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 20.04.2018 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 20.04.2018 oikeusneuvos, OTT Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 20.04.2018 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 20.04.2018 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 20.04.2018 Väestörekisterikeskus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 20.04.2018 lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 20.04.2018 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 24.04.2018 Jyty ry:n edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, Julkisen alan unioni JAU ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 24.04.2018 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto ry:n kehittämisjohtaja Jussi Salo, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 24.04.2018 Oy Apotti Ab Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 24.04.2018 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 25.04.2018 valtioneuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 25.04.2018 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 25.04.2018 Rovaniemen kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 25.04.2018 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 25.04.2018 Pirkanmaan liitto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 25.04.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 25.04.2018 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 25.04.2018 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 25.04.2018 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 25.04.2018 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 25.04.2018 hallintojohtaja Keijo Siiskonen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 25.04.2018 hallintojohtaja Keijo Siiskonen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 25.04.2018 johtoryhmän sihteeri Markus Mankin, Keva Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 26.04.2018 valtioneuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 26.04.2018 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 26.04.2018 professori Päivi Leino-Sandberg Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 26.04.2018 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 26.04.2018 professori Juha Raitio Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 26.04.2018 oikeusneuvos Niilo Jääskinen, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 26.04.2018 johtaja Raija Volk, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 26.04.2018 johtaja Raija Volk, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 26.04.2018 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 26.04.2018 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 26.04.2018 professori Mats Brommels Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 26.04.2018 professori (emeritus) Juhani Lehto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 26.04.2018 professori Heikki Hiilamo Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 26.04.2018 professori Juha Raitio Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 26.04.2018 hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 27.04.2018 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 27.04.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 27.04.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto liite  
HE 16/2018 vp TyV 27.04.2018 Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TyV 27.04.2018 Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto liite 1 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto liite 3 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto liite 5 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto liite 2 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto liite 4 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto liite 2 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto liite 3 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto liite 1 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto liite 5 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto liite 4 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto liite 6 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto liite 6 
HE 16/2018 vp HaV 02.05.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 02.05.2018 tutkimuspäällikkö Mika Juutinen, KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 02.05.2018 johtava finanssipolitiikan tarkastaja Mika Sainio, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 02.05.2018 vs. johtaja Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 02.05.2018 johtava finanssipolitiikan tarkastaja Mika Sainio, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 03.05.2018 professori Juha Raitio Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.05.2018 ylijohtaja Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.05.2018 ylijohtaja Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.05.2018 professori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.05.2018 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.05.2018 professori Markku Suksi Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.05.2018 professori Jukka Snell Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.05.2018 professori (emeritus) Pentti Arajärvi Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.05.2018 professori (emerita) Eija Mäkinen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.05.2018 apulaisprofessori Janne Salminen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 03.05.2018 apulaisprofessori Ida Koivisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 04.05.2018 professori Raija Huhtanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 04.05.2018 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 04.05.2018 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 04.05.2018 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 08.05.2018 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 08.05.2018 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 08.05.2018 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 08.05.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 08.05.2018 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 08.05.2018 professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 09.05.2018 professori Raija Huhtanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 09.05.2018 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 09.05.2018 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 09.05.2018 hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 09.05.2018 liiketoimintajohtaja Teija Kulmala, Pihlajalinna Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 09.05.2018 yhteyspäällikkö Janne Aaltonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 09.05.2018 yhteyspäällikkö Janne Aaltonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 09.05.2018 hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 09.05.2018 liiketoimintajohtaja Teija Kulmala, Pihlajalinna Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 09.05.2018 hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 09.05.2018 terveysjohtaja Juha Tiainen, Hämeenlinnan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 09.05.2018 yhteyspäällikkö Janne Aaltonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 15.05.2018 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 15.05.2018 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 15.05.2018 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 15.05.2018 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 15.05.2018 oikeustieteen maisteri Niklas Vainio Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 15.05.2018 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 15.05.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 16.05.2018 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 16.05.2018 professori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 16.05.2018 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 16.05.2018 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 16.05.2018 neuvotteleva virkamies Kalle Tervo, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TrV 16.05.2018 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 17.05.2018 hallitusneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 17.05.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 17.05.2018 lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 18.05.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 18.05.2018 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Suomennos Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp PeV 18.05.2018 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 22.05.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 22.05.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 22.05.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 23.05.2018 professori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 23.05.2018 lakimies Kirsi Väätämöinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 23.05.2018 potilasasiamies Janine Tallberg, Porvoon sairaanhoitoalue Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 23.05.2018 hallintojohtaja Ritva Kujala, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 23.05.2018 apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 23.05.2018 hallituksen jäsen Henrik Gustafsson, Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 23.05.2018 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 23.05.2018 professori Raija Huhtanen Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 23.05.2018 sosiaaliasiamies Margit Tepponen, Sosiaalitaito Oy Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 23.05.2018 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 23.05.2018 Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 24.05.2018 apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen, oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 24.05.2018 ylituomari Jaakko Kellosalo, Vaasan hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 24.05.2018 hallinto-oikeustuomari Jaana Hemminki, Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 24.05.2018 erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 24.05.2018 ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 24.05.2018 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 24.05.2018 oikeusneuvos, OTT Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 31.05.2018 Muistiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 31.05.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 31.05.2018 lakimies Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 31.05.2018 johtava asiantuntija Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 31.05.2018 Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 31.05.2018 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 31.05.2018 johtava julkinen oikeusavustaja, asianajaja Martin Melin, Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 31.05.2018 sosiaaliasiamies Margit Tepponen, Sosiaalitaito Oy Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 12.06.2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 12.06.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 12.06.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 12.06.2018 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 14.06.2018 lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 14.06.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 15.06.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 19.06.2018 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 19.06.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp LaV 21.06.2018 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp TaV 05.04.2018 professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 17.04.2018 lääketieteen lisensiaatti Sami Salminen, Kunnanlääkärit Oy Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 20.04.2018 erityisasiantuntija Tarja Sinivuori-Boldt, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 18.04.2018 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 05.04.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 16/2018 vp HaV 24.04.2018 asiantuntija Minna Holm, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto 
Viimeksi julkaistu 12.10.2018 12:25