HE 160/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta ja evankelisluterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 160/2016 vp HaV 19.10.2016 vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 160/2016 vp HaV 19.10.2016 Kirkon työmarkkinalaitos Asiantuntijalausunto 
HE 160/2016 vp HaV 19.10.2016 Kirkon alat ry Asiantuntijalausunto 
HE 160/2016 vp HaV 19.10.2016 Kirkon alan unioni ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 24.5.2017 13.18