Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 161/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 161/2018 vp StV 15.11.2018 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 161/2018 vp StV 15.11.2018 toimitusjohtaja Janne Metsämäki, Työttömyysvakuutusrahasto Asiantuntijalausunto 
Latest publish 27.1.2020 14.58