HE 167/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merityösopimuslain muuttamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu09.12.2016
Säädöskokoelma1114/2016
Sopimussarja26/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merityösopimuslain 2 ja 13 luvun muuttamisesta
Vahvistettu09.12.2016
Säädöskokoelma1115/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen sääntöön 2.5 liittyvän ohjeiston muutos (ja liitteet)
Säädöskokoelma125/2017
Sopimussarja27/2017
PäätösHyväksytty
Annettu
Päivämäärä29.09.2016
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä30.09.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä05.10.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä09.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 167/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 167/2016 vptarkoitetun merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehdyt muutokset.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 167/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä18.11.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä21.11.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut06.10.2016
Käsittely päättynyt08.11.2016
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatmerenkulku  kansainväliset sopimukset  työnantajat  vakuutus  vakuudet  sairastuminen  matkakustannukset  vuokratyö  palvelussuhteen ehdot  laivanvarustajat  hylkäys  kuolema  miehistö  työkyvyttömyys  direktiivit  Kansainvälinen työjärjestö  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (12)
Latest publish 5.9.2017 11:46