Latest publish 18.5.2022 10.18
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 169/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Peruutettu
Käsittelyvaihe
Peruuttaminen
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä29.09.2016AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöAllekirjoittajasosiaali- ja terveysministeriPirkko MattilaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

30.09.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

04.10.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Peruuttaminen

24.11.2016perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula
Asia peruutettiin.

Lausunnon vastaanotto

25.11.2016
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 55/2016 vp on saapunut valiokuntaan.

Peruuttaminen

24.11.2016
Asia peruutettiin.

Peruuttaminen

24.11.2016
Asia peruutettiin.

Peruuttaminen

24.11.2016
Asia peruutettiin.

Valiokuntakäsittely

Saapunut05.10.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

työttömyysturvamaahanmuuttajatulkomaalaisetoleskeluluvattyöttömätkotoutuminen (maahanmuuttajat)päivärahatasuminensosiaaliturva