HE 169/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaPeruutettu
KäsittelyvaihePeruuttaminen
Peruuttaminen
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä29.09.2016
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Pirkko  Mattila
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä30.09.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä04.10.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Peruuttaminen
Päivämäärä24.11.2016
Vastannut ministeriperhe- ja peruspalveluministeri
Juha  Rehula
Asiakirja
Asia peruutettiin.
 
Lausunnon vastaanotto
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Päivämäärä25.11.2016
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 55/2016 vp on saapunut valiokuntaan.
 
Peruuttaminen
Päivämäärä24.11.2016
Asia peruutettiin.
 
Päivämäärä24.11.2016
Asia peruutettiin.
 
Päivämäärä24.11.2016
Asia peruutettiin.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut05.10.2016
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyöttömyysturva  maahanmuuttajat  ulkomaalaiset  oleskeluluvat  työttömät  kotoutuminen  päivärahat  asuminen  sosiaaliturva 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (42)
Latest publish 15.8.2017 12:20