HE 17/2017 vp

Hallituksen esitys laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä09.03.2017
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
elinkeinoministeri
Mika  Lintilä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä10.03.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2017
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.03.2017
+ Talousvaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatbiopolttoaineet  liikenne  direktiivit  jakelu  kasvihuonekaasut  päästöt  Euroopan unioni  Energiavirasto 
Viimeksi julkaistu 21.3.2017 12:50