HE 17/2017 vp

Hallituksen esitys laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma387/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma388/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma389/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä09.03.2017
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaelinkeinoministeri
Mika  Lintilä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä10.03.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2017
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä10.05.2017
Mietintö pantiin pöydälle 11.5.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.05.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.05.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 17/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä19.05.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä22.05.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.03.2017
Käsittely päättynyt05.05.2017
+ Talousvaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatbiopolttoaineet  liikenne  direktiivit  jakelu  kasvihuonekaasut  päästöt  Euroopan unioni  Energiavirasto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (23)
Latest publish 5.4.2018 12:01