Latest publish 15.1.2020 15.46
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 17/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki Syyttäjälaitoksesta
Vahvistettu
11.01.2019
Säädöskokoelma
32/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
11.01.2019
Säädöskokoelma
33/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
11.01.2019
Säädöskokoelma
34/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
11.01.2019
Säädöskokoelma
35/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
11.01.2019
Säädöskokoelma
36/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä15.03.2018AllekirjoittajaoikeusministeriAntti HäkkänenAllekirjoittajaOikeusministeriöEsittelijäneuvotteleva virkamiesMiia LjungqvistValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

16.03.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

04.04.2018
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

20.11.2018
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2018 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

21.11.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2018 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

27.11.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 17/2018 vp sisältyvät 1.-12. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

05.12.2018
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

10.12.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut05.04.2018
Käsittely päättynyt09.11.2018

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

syyttäjätvaltakunnansyyttäjätviratAhvenanmaaorganisaatiovirkanimikkeetvirkarikoksettoimivaltatiedonsaantioikeusesteellisyysasiamiehetkeskitysValtakunnansyyttäjänvirasto