HE 17/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki Syyttäjälaitoksesta
Vahvistettu11.01.2019
Säädöskokoelma32/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.01.2019
Säädöskokoelma33/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu11.01.2019
Säädöskokoelma34/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.01.2019
Säädöskokoelma35/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.01.2019
Säädöskokoelma36/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 7
Annettu
Päivämäärä15.03.2018
Allekirjoittajaoikeusministeri
Antti  Häkkänen
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Miia  Ljungqvist
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä16.03.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä04.04.2018
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä20.11.2018
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.11.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2018 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 17/2018 vp sisältyvät 1.-12. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä05.12.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä10.12.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut05.04.2018
Käsittely päättynyt09.11.2018
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatsyyttäjät  valtakunnansyyttäjät  virat  Ahvenanmaa  organisaatio  virkanimikkeet  virkarikokset  toimivalta  tiedonsaantioikeus  esteellisyys  asiamiehet  keskitys  Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Latest publish 15.5.2019 10:58