HE 170/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 170/2016 vp StV 13.10.2016 varatoimitusjohtaja Tapio Oksanen, Työttömyysvakuutusrahasto Asiantuntijalausunto 
HE 170/2016 vp StV 13.10.2016 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 170/2016 vp StV 13.10.2016 työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 170/2016 vp StV 13.10.2016 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 170/2016 vp StV 13.10.2016 ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 29.8.2017 15.16