HE 171/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 63 ja 169 §:n sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 63 ja 169 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä02.11.2017
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko  Mattila
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä07.11.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä07.11.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut08.11.2017
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyötapaturmavakuutus  ammattitaudit  työtulot  yrittäjät  maatalousyrittäjät  yritystoiminta  Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta  Finanssivalvonta 
Viimeksi julkaistu 8.11.2017 11:10