HE 172/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi
Vahvistettu24.03.2017
Säädöskokoelma170/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu24.03.2017
Säädöskokoelma171/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki säteilylain 32 ja 33 §:n muuttamisesta
Vahvistettu24.03.2017
Säädöskokoelma172/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki säteilyasetuksen 13 §:n 1 momentin kumoamisesta
Vahvistettu24.03.2017
Säädöskokoelma173/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä29.09.2016
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Pirkko  Mattila
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä30.09.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä05.10.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä24.02.2017
Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.02.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.02.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 172/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.02.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.03.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 172/2016 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.03.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä08.03.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä08.03.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut06.10.2016
Käsittely päättynyt17.02.2017
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatlääkärit  terveydentila  terveydenhuolto  säteily  säteilyturvallisuus  direktiivit  työterveyshuolto  luvat  rekisterit  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (5)
Latest publish 25.1.2018 14.28