HE 177/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki esitutkintalain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki pakkokeinolain 2 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 4 §:n 2 momentin kumoamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 3
Annettu
Päivämäärä11.10.2018
Allekirjoittajaoikeusministeri
Antti  Häkkänen
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Kirsi  Pulkkinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä12.10.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä17.10.2018
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.10.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut19.10.2018
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatesitutkinta  syytetyt  alaikäiset  pidättäminen  tutkintavankeus  nuoret  direktiivit  rikosprosessi  ilmoitusvelvollisuus  Euroopan unioni 
Viimeksi julkaistu 29.11.2018 12:35