HE 18/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä sekä laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n ja Finpro Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Finpro Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä09.03.2017
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
elinkeinoministeri
Mika  Lintilä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä10.03.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2017
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.03.2017
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatyrityspalvelut  asiakastiedot  henkilötiedot  digitalisoituminen  yhteiskäyttö  tietojärjestelmät  tietoturva  Valtion erityisrahoitusyhtiö  Työ- ja elinkeinoministeriö 
Viimeksi julkaistu 15.3.2017 15:58