HE 18/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä sekä laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n ja Finpro Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä
Vahvistettu24.05.2017
Säädöskokoelma293/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu24.05.2017
Säädöskokoelma294/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Finpro Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu24.05.2017
Säädöskokoelma295/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä09.03.2017
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaelinkeinoministeri
Mika  Lintilä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä10.03.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2017
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä28.04.2017
Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.04.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.05.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 18/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.05.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 18/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä12.05.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä15.05.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.03.2017
Käsittely päättynyt27.04.2017
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatyrityspalvelut  asiakastiedot  henkilötiedot  digitalisoituminen  yhteiskäyttö  tietojärjestelmät  tietoturva  Valtion erityisrahoitusyhtiö  Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (9)
Latest publish 13.9.2018 11:10