HE 18/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki kliinisestä lääketutkimuksesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki lääkelain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki rikoslain 44 luvun muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä12.03.2020
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeri
Krista  Kiuru
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Merituuli   Mähkä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä13.03.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä17.03.2020
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.03.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut18.03.2020
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Sivistysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatlääkkeet  tutkimustoiminta  kliininen farmakologia  asetukset  tutkimusetiikka  toimikunnat  eettisyys  henkilötiedot  lääketieteelliset kokeet  hakemukset  muutoksenhaku  Euroopan unioni  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Latest publish 9.6.2020 14.37