HE 18/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki kliinisestä lääketutkimuksesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki lääkelain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki rikoslain 44 luvun muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä12.03.2020
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeri
Krista  Kiuru
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Merituuli   Mähkä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä13.03.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä17.03.2020
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.03.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut18.03.2020
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Sivistysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatlääkkeet  tutkimustoiminta  kliininen farmakologia  asetukset  tutkimusetiikka  toimikunnat  eettisyys  henkilötiedot  lääketieteelliset kokeet  hakemukset  muutoksenhaku  Euroopan unioni  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Latest publish 3.4.2020 10:43