HE 180/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista sekä laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 180/2016 vp MmV 13.10.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 180/2016 vp MmV 13.10.2016 maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka, Etelä-Pohjamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 180/2016 vp MmV 13.10.2016 hallitussihteeri Mika Saari, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 180/2016 vp MmV 13.10.2016 tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 180/2016 vp MmV 13.10.2016 kehityspäällikkö Ari Enroth, ProAgria Keskusten Liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 180/2016 vp MmV 13.10.2016 kehityspäällikkö Esa Ala-Kantti, OP Ryhmä Asiantuntijalausunto 
HE 180/2016 vp MmV 13.10.2016 toiminnanjohtaja Johan Åberg, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto 
HE 180/2016 vp MmV 13.10.2016 erityisasiantuntija Aulis Kuusela, Maaseutuvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 180/2016 vp MmV 21.10.2016 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 29.8.2017 15:16