HE 180/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Tieliikennelaki
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki ajoneuvolain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki liikenteen palveluista annetun lain VI osan 2 luvun muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki rikoslain 2 a luvun 3 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 9
Annettu
Päivämäärä23.11.2017
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
liikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä24.11.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä30.11.2017
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut04.12.2017
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattieliikenne  liikennesäännöt  ajoneuvot  liikenteenohjaus  liikennemerkit  tiet  risteykset  raitiovaunut  liikennevalot  ajoratamerkinnät  turvavyöt  nopeusrajoitukset  renkaat  tavaraliikenne  henkilöliikenne  liikennerikkomukset  maksut  poliisi  rajavartijat  tullilaitos  ajokortit  ajo-oikeus  liikennevalvonta 
Viimeksi julkaistu 8.12.2017 15:06