Latest publish 13.9.2022 14.27
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 184/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan
Vahvistettu
15.01.2021
Säädöskokoelma
66/2021
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki esitutkintalain 3 luvun 10 a §:n ja 5 luvun 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
15.01.2021
Säädöskokoelma
67/2021
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
15.01.2021
Säädöskokoelma
68/2021
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki Syyttäjälaitoksesta annetun lain 11 ja 27 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
15.01.2021
Säädöskokoelma
69/2021
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
15.01.2021
Säädöskokoelma
70/2021
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä22.10.2020AllekirjoittajaoikeusministeriAnna-Maja HenrikssonAllekirjoittajaOikeusministeriöEsittelijälainsäädäntöneuvosLauri RautioValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

23.10.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

05.11.2020
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

11.12.2020
Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2020 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

12.12.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 184/2020 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

16.12.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 184/2020 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

18.12.2020
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

21.12.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut12.11.2020
Käsittely päättynyt10.12.2020

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

syyttäjättalousarviotrikoksetEU-maattaloudelliset vahingotpetosEuroopan unioni