HE 187/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Valiokunnan päätös
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu07.04.2017
Säädöskokoelma197/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Vahvistettu07.04.2017
Säädöskokoelma198/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kemikaalilain 14 §:n muuttamisesta
Vahvistettu07.04.2017
Säädöskokoelma199/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 3 ja 128 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu07.04.2017
Säädöskokoelma200/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki terveydensuojelulain 7 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu07.04.2017
Säädöskokoelma201/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä13.10.2016
AllekirjoittajaPuolustusministeriö
Allekirjoittajapuolustusministeri
Jussi  Niinistö
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä14.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä18.10.2016
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä17.02.2017
Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.02.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.02.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 187/2016 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.02.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.02.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 187/2016 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.02.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä03.03.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä06.03.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Asiakirjan ilmoittaminen
puolustusvaliokunta
Päivämäärä12.12.2018
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: PLM:n selvitys 7.12.2018.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut20.10.2016
Käsittely päättynyt14.02.2017
+ Puolustusvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatpuolustusvoimat  henkilöstö  sotilasjohtajat  turvallisuus  kansainväliset järjestöt  kuljetus  poliisi  toimivalta  hätävarjelu  voimankäyttö  oikeusturva  maanpuolustus 
Latest publish 9.4.2019 13:22