HE 188/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Yksityiskohtainen käsittely
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa
Vahvistettu11.01.2019
Säädöskokoelma16/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki kansaneläkelain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.01.2019
Säädöskokoelma17/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki takuueläkkeestä annetun lain 2 ja 23 §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.01.2019
Säädöskokoelma18/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki rintamasotilaseläkelain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.01.2019
Säädöskokoelma19/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki eläketukilain 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.01.2019
Säädöskokoelma20/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 10
Annettu
Päivämäärä11.10.2018
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Pirkko  Mattila
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Henna  Huhtamäki
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä12.10.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä17.10.2018
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.10.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä11.12.2018
Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2018
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2018
Asiakirja
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 188/2018 vp sisältyvien 1.-15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 52/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.12.2018
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.12.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 188/2018 vp sisältyvät 1.-15. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 52/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä19.12.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä20.12.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut18.10.2018
Käsittely päättynyt11.12.2018
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatsosiaaliturva  maahanmuutto  ulkomaalaiset  työskentely ulkomailla  asuminen  sosiaalietuudet  asuminen ulkomailla  työsuhde  kotipaikka  hallintomenettely  muutoksenhaku  Kansaneläkelaitos 
Latest publish 15.1.2020 9.28