HE 190/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki avioliittolain muuttamisesta
Vahvistettu18.01.2019
Säädöskokoelma57/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Vahvistettu18.01.2019
Säädöskokoelma58/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu18.01.2019
Säädöskokoelma59/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä18.10.2018
Allekirjoittajaoikeusministeri
Antti  Häkkänen
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Outi   Kemppainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä19.10.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä23.10.2018
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.10.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2018
Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.11.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 190/2018 vp sisältyvien 1.-4.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 190/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä20.12.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä21.12.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut24.10.2018
Käsittely päättynyt23.11.2018
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatavioliitto  rekisteröity parisuhde  varallisuusoikeus  EU-maat  kansainvälinen yksityisoikeus  täytäntöönpano  muutoksenhaku  esineoikeus  päätökset  Ruotsi  asetukset  maistraatit  henkilörekisterit  Euroopan unioni 
Latest publish 22.1.2019 14:13