HE 191/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 Vaasan maakunta-arkisto Asiantuntijalausunto 
HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 maakunta-arkiston johtaja Veli-Matti Pussinen, Turun maakunta-arkisto Asiantuntijalausunto 
HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 Oulun maakunta-arkisto Asiantuntijalausunto 
HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 johtaja Tytti Voutilainen, Mikkelin maakunta-arkisto Asiantuntijalausunto 
HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 kansliapäällikkö Jonas Lång, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) Asiantuntijalausunto 
HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 maakunta-arkiston johtaja Veli-Matti Pussinen, Turun maakunta-arkisto Asiantuntijalausunto 
HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 hallitusneuvos Immo Aakkula, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 Varsinais-Suomen liitto Asiantuntijalausunto 
HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 191/2016 vp SiV 15.11.2016 valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto 
Latest publish 19.12.2016 17:08