Direct link to content

HE 191/2016 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 19.12.2016 17.08
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot