HE 192/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki ilmailulain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki rautatielain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 6
Annettu
Päivämäärä19.12.2017
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
liikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä20.12.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä07.02.2018
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.02.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut13.02.2018
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanattietoverkot  tietoturva  tietojärjestelmät  riskienhallinta  ilmoitusvelvollisuus  direktiivit  häiriöt  digitalisoituminen  palvelut  turvallisuus  valvonta  toimivalta  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  lentoliikenne  rautatieliikenne  vesiliikenne  sähkömarkkinat  vesihuolto  maakaasuverkot  Euroopan unioni  Viestintävirasto  Liikenteen turvallisuusvirasto  Energiavirasto  Finanssivalvonta 
Viimeksi julkaistu 15.2.2018 10:13