Latest publish 29.1.2021 13.13
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 192/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Vahvistettu
04.05.2018
Säädöskokoelma
281/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki ilmailulain muuttamisesta
Vahvistettu
04.05.2018
Säädöskokoelma
282/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki rautatielain muuttamisesta
Vahvistettu
04.05.2018
Säädöskokoelma
283/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
Vahvistettu
04.05.2018
Säädöskokoelma
284/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
04.05.2018
Säädöskokoelma
285/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä19.12.2017AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriöAllekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeriAnne BernerValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

20.12.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

07.02.2018
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

03.04.2018
Mietintö pantiin pöydälle 4.4.2018 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

04.04.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 192/2017 vp sisältyvien 1.-11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

10.04.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 192/2017 vp sisältyvät 1.-11. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 12. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

12.04.2018
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

13.04.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut13.02.2018
Käsittely päättynyt22.03.2018

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

tietoverkottietoturvatietojärjestelmätriskienhallintailmoitusvelvollisuusdirektiivithäiriötdigitalisoituminenpalvelutturvallisuusvalvontatoimivaltaelinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksetlentoliikennerautatieliikennevesiliikennesähkömarkkinatvesihuoltomaakaasuverkotEuroopan unioniViestintävirastoLiikenteen turvallisuusvirastoEnergiavirastoFinanssivalvonta