HE 192/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Vahvistettu04.05.2018
Säädöskokoelma281/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki ilmailulain muuttamisesta
Vahvistettu04.05.2018
Säädöskokoelma282/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki rautatielain muuttamisesta
Vahvistettu04.05.2018
Säädöskokoelma283/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
Vahvistettu04.05.2018
Säädöskokoelma284/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu04.05.2018
Säädöskokoelma285/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 7
Annettu
Päivämäärä19.12.2017
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä20.12.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä07.02.2018
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.02.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä03.04.2018
Mietintö pantiin pöydälle 4.4.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.04.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 192/2017 vp sisältyvien 1.-11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.04.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 192/2017 vp sisältyvät 1.-11. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 12. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä12.04.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä13.04.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut13.02.2018
Käsittely päättynyt22.03.2018
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanattietoverkot  tietoturva  tietojärjestelmät  riskienhallinta  ilmoitusvelvollisuus  direktiivit  häiriöt  digitalisoituminen  palvelut  turvallisuus  valvonta  toimivalta  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  lentoliikenne  rautatieliikenne  vesiliikenne  sähkömarkkinat  vesihuolto  maakaasuverkot  Euroopan unioni  Viestintävirasto  Liikenteen turvallisuusvirasto  Energiavirasto  Finanssivalvonta 
Latest publish 15.5.2019 11.01