Latest publish 28.8.2017 14.06
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 194/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
09.12.2016
Säädöskokoelma
1075/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
09.12.2016
Säädöskokoelma
1076/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä13.10.2016AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriöAllekirjoittajamaatalous- ja ympäristöministeriKimmo TiilikainenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

14.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

19.10.2016
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

16.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

17.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 194/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

23.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 194/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

28.11.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

29.11.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut21.10.2016
Käsittely päättynyt11.11.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

luopumistukijärjestelmätmaatalousmaatalousyrittäjätvanhuuseläkeosa-aikaeläkkeet