HE 194/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu06.04.2018
Säädöskokoelma215/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 ja 51 §:n muuttamisesta
Vahvistettu06.04.2018
Säädöskokoelma216/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki rikoslain muuttamisesta
Vahvistettu06.04.2018
Säädöskokoelma217/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista
Vahvistettu06.04.2018
Säädöskokoelma218/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu06.04.2018
Säädöskokoelma219/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä19.12.2017
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Pirkko  Mattila
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä20.12.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä07.02.2018
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.02.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä28.02.2018
Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.02.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.03.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 194/2017 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.03.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 194/2017 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä13.03.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä14.03.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut08.02.2018
Käsittely päättynyt21.02.2018
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatsuojaimet  köysiradat  vaatimustenmukaisuus  asetukset  kuluttajansuoja  markkinavalvonta  laitteet  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (5)
Latest publish 13.4.2018 12.34