Direct link to content

HE 194/2017 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 13.4.2018 12.34
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot