HE 196/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Yksityiskohtainen käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki palkkaturvalain muuttamisesta
Vahvistettu16.12.2016
Säädöskokoelma1157/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n muuttamisesta
Vahvistettu16.12.2016
Säädöskokoelma1158/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu16.12.2016
Säädöskokoelma1159/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä13.10.2016
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajapuolustusministeri
Jussi  Niinistö
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä14.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä19.10.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä22.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 196/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 196/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä08.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä08.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut20.10.2016
Käsittely päättynyt17.11.2016
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatpalkkaturva  kilpailukyky  työntekijät  oikeusvarmuus  määräaika  paikallinen sopiminen  merimiehet  työnantajat  väärinkäyttö  maksukyvyttömyys  tiedonsaantioikeus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (10)
Latest publish 12.9.2017 13:30