Latest publish 12.9.2017 13.30
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 196/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Yksityiskohtainen käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki palkkaturvalain muuttamisesta
Vahvistettu
16.12.2016
Säädöskokoelma
1157/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
16.12.2016
Säädöskokoelma
1158/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
16.12.2016
Säädöskokoelma
1159/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä13.10.2016AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöAllekirjoittajapuolustusministeriJussi NiinistöValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

14.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

19.10.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

22.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

23.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 196/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

29.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 196/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

08.12.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

08.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut20.10.2016
Käsittely päättynyt17.11.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

palkkaturvakilpailukykytyöntekijätoikeusvarmuusmääräaikapaikallinen sopiminenmerimiehettyönantajatväärinkäyttömaksukyvyttömyystiedonsaantioikeus