HE 198/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Valmistava keskustelu
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 73 §
Annettu
Päivämäärä25.01.2018
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittajaoikeusministeri
Antti  Häkkänen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä07.02.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä20.02.2018
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.02.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.02.2018
+ Perustuslakivaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatperustuslait  luottamuksellisuus  viestit  tiedonsaantioikeus  rikoksentorjunta  oikeudenkäynti  turvatarkastukset  vapaudenriisto  kansallinen turvallisuus  yksityiselämä  salassapitovelvollisuus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (55)
Viimeksi julkaistu 17.9.2018 15:16