Latest publish 17.12.2019 10.10
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot