HE 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki valmiuslain 103 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.05.2020
Säädöskokoelma330/2020
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki hallintolain 42 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.05.2020
Säädöskokoelma331/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki puoluelain 1 ja 9 f §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.05.2020
Säädöskokoelma332/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki vaalilain 31 ja 43 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.05.2020
Säädöskokoelma333/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.05.2020
Säädöskokoelma334/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 16
Annettu
Päivämäärä06.02.2020
Allekirjoittajaoikeusministeri
Anna-Maja  Henriksson
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Virpi  Koivu
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä07.02.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä11.02.2020
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.02.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä28.03.2020
Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.03.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.03.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 2/2020 vp sisältyvien 1.-21. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.03.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.04.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 2/2020 vp sisältyvät 1.-21. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä21.04.2020
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä23.04.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut14.02.2020
Käsittely päättynyt26.03.2020
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanathenkilötiedot  tietosuoja  asetukset  rikosasiat  direktiivit  turvallisuusselvitykset  rekisterit  perusoikeudet  Oikeusministeriö  Euroopan unioni 
Latest publish 13.5.2020 15.19