HE 20/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 20/2015 vp HaV 21.10.2015 kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
Latest publish 10.6.2016 8:58