Skip main navigation

Direct link to content

HE 200/2018 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 30.1.2020 14.13
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot