HE 201/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1442/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1443/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1444/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1445/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 b §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1446/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä20.10.2016
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Petteri  Orpo
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä25.10.2016
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä23.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 201/2016 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 201/2016 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä19.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä20.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.10.2016
Käsittely päättynyt22.11.2016
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatvalvonta  edustus  johtokunnat  maksut  luottolaitokset  arvopaperimarkkinat  tilinpäätös  toimintakertomukset  toimielimet  riskit  rahoitus  vakavaraisuus  rikkomukset  väärinkäyttö  asetukset  direktiivit  Finanssivalvonta  Euroopan keskuspankki  Euroopan talousalue  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (13)
Latest publish 11.1.2017 11:08