HE 201/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 201/2016 vp TaV 08.11.2016 Työeläkevakuuttajat TELA ry Asiantuntijalausunto 
HE 201/2016 vp TaV 08.11.2016 pääekonomisti Veli-Matti Mattila, Finanssialan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 201/2016 vp TaV 08.11.2016 lakimies Terhi Vainikkala, Kuntarahoitus Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 201/2016 vp TaV 08.11.2016 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 201/2016 vp TaV 08.11.2016 yksikönpäällikkö, finanssineuvos Pauli Kariniemi, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 201/2016 vp TaV 08.11.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 201/2016 vp TaV 08.11.2016 johtaja Anneli Tuominen, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 201/2016 vp TaV 08.11.2016 Rahoitusvakausvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 201/2016 vp TaV 08.11.2016 johtaja Anneli Tuominen, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 201/2016 vp TaV 08.11.2016 johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto 
HE 201/2016 vp TaV 08.11.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 201/2016 vp TaV 10.11.2016 OP Ryhmä Asiantuntijalausunto 
HE 201/2016 vp TaV 16.11.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 11.1.2017 11:08