Skip main navigation

Direct link to content

HE 201/2018 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 30.1.2020 14.52
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot