HE 202/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu16.12.2016
Säädöskokoelma1162/2016
Sopimussarja11/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Turkmenistanin hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
Säädöskokoelma86/2017
Sopimussarja12/2017
PäätösHyväksytty
Annettu
Päivämäärä20.10.2016
LaatijaValtiovarainministeriö
Laatijavaltiovarainministeri
Petteri  Orpo
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä25.10.2016
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä25.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 202/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 202/2016 vptarkoitetun sopimuksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 202/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä05.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä07.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut28.10.2016
Käsittely päättynyt23.11.2016
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
AsiasanatTurkmenistan  kaksinkertainen verotus  verosopimukset  tulovero  kansainväliset sopimukset 
Latest publish 18.10.2017 10.05