HE 203/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Sotilastiedustelulaki)

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki sotilastiedustelusta
Vahvistettu26.04.2019
Säädöskokoelma590/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu26.04.2019
Säädöskokoelma591/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu26.04.2019
Säädöskokoelma592/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
PäätösHylätty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki tuloverolain 92 b §:n muuttamisesta
Vahvistettu26.04.2019
Säädöskokoelma593/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä25.01.2018
AllekirjoittajaPuolustusministeriö
Allekirjoittajapuolustusministeri
Jussi  Niinistö
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä07.02.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä20.02.2018
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.02.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä08.02.2019
Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.02.2019
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.02.2019
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnanon annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2019
Mietintö pantiin pöydälle 7.3.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.03.2019
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.03.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 203/2017 vp sisältyvien 1.-3. ja 5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 203/2017 vp sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.03.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 203/2017 vp sisältyvät 1.-3. ja 5. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 203/2017 vp sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä03.04.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä08.04.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.02.2018
Käsittely päättynyt31.01.2019
Käsittely päättynyt01.03.2019
+ Puolustusvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattiedustelu  puolustusvoimat  turvallisuuspolitiikka  tiedonhankinta  henkilötiedot  puolustushallinto  valvonta  valtuudet  maanpuolustus  ulkomaat  tietojärjestelmät  tietoliikenne  kansainvälinen yhteistyö  yhteistyö  tiedonlähteet  tietojenluovutus  kiellot 
Latest publish 30.1.2020 15.17