HE 203/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Sotilastiedustelulaki)

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki sotilastiedustelusta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki tuloverolain 92 b §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä25.01.2018
AllekirjoittajaPuolustusministeriö
puolustusministeri
Jussi  Niinistö
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä07.02.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Puolustusvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattiedustelu  puolustusvoimat  turvallisuuspolitiikka  tiedonhankinta  henkilötiedot  puolustushallinto  valvonta  valtuudet  maanpuolustus  ulkomaat  tietojärjestelmät  tietoliikenne  kansainvälinen yhteistyö  yhteistyö  tiedonlähteet  tietojenluovutus  kiellot 
Viimeksi julkaistu 19.2.2018 14:04