HE 203/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Sotilastiedustelulaki)

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki sotilastiedustelusta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki tuloverolain 92 b §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä25.01.2018
AllekirjoittajaPuolustusministeriö
Allekirjoittajapuolustusministeri
Jussi  Niinistö
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä07.02.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä20.02.2018
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.02.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä08.02.2019
Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.02.2019
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.02.2019
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnanon annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.02.2018
Käsittely päättynyt31.01.2019
+ Puolustusvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattiedustelu  puolustusvoimat  turvallisuuspolitiikka  tiedonhankinta  henkilötiedot  puolustushallinto  valvonta  valtuudet  maanpuolustus  ulkomaat  tietojärjestelmät  tietoliikenne  kansainvälinen yhteistyö  yhteistyö  tiedonlähteet  tietojenluovutus  kiellot 
Viimeksi julkaistu 21.2.2019 15:43