Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Sotilastiedustelulaki)

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 30.1.2020 15:17