Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Sotilastiedustelulaki)

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 15.5.2019 10:32