HE 206/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Ratkaiseva käsittely
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki perusopetuslain 29 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1498/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki lukiolain muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1499/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1500/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1501/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1502/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä20.10.2016
LaatijaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Laatijaopetus- ja kulttuuriministeri
Sanni  Grahn-Laasonen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä26.10.2016
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2016
Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä12.12.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 206/2016 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.12.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 206/2016 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä22.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä23.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.10.2016
Käsittely päättynyt08.12.2016
+ Sivistysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatperuskoulu  oppilaitokset  työrauha (työyhteisöt)  kiusaaminen  koulukiusaaminen  erottaminen  asuntolat  rehtorit  toimivalta  suunnitelmat  kuraattorit  pätevyys  aikuisopiskelijat  opiskelijahuolto  oppilashuolto  turvallisuus  lukio 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (26)
Latest publish 15.2.2018 15.55