Latest publish 15.2.2018 15.55
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 206/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Ratkaiseva käsittely
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki perusopetuslain 29 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1498/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki lukiolain muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1499/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1500/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1501/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1502/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä20.10.2016LaatijaOpetus- ja kulttuuriministeriöLaatijaopetus- ja kulttuuriministeriSanni Grahn-LaasonenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

26.10.2016
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

09.12.2016
Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Ensimmäinen käsittely

12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Ensimmäinen käsittely

12.12.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

13.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 206/2016 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

20.12.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

21.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 206/2016 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

22.12.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

23.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut27.10.2016
Käsittely päättynyt08.12.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

peruskouluoppilaitoksettyörauha (työyhteisöt)kiusaaminenkoulukiusaaminenerottaminenasuntolatrehtorittoimivaltasuunnitelmatkuraattoritpätevyysaikuisopiskelijatopiskelijahuoltooppilashuoltoturvallisuuslukio