HE 206/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 206/2016 vp SiV 11.11.2016 kouluneuvos Ulla Vanttaja, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 11.11.2016 lakimies Minna Antila, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 11.11.2016 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 11.11.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 16.11.2016 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 16.11.2016 puheenjohtaja Annarilla Ahtola, Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 16.11.2016 professori Mikael Nygård, Åbo Akademi Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 16.11.2016 oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 16.11.2016 erityisasiantuntija Alpo Heikkinen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 16.11.2016 kunnanjohtaja Rurik Ahlberg, Mustasaaren kunta Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 16.11.2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 16.11.2016 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 16.11.2016 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 18.11.2016 rehtori Kaj Holmbäck, Suomen Rehtorit ry Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 18.11.2016 rehtori Kaj Holmbäck, Suomen Rehtorit ry Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 18.11.2016 kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 18.11.2016 kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 18.11.2016 kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 18.11.2016 Iltakoulujen Liitto IKLO r.y. Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 18.11.2016 puheenjohtaja Hanna Gråsten-Salonen, Koulukuraattorit ry Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 18.11.2016 hallituksen jäsen, apulaisrehtori Arja Wahlberg-Jauho, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry. Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 18.11.2016 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 23.11.2016 Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 23.11.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 23.11.2016 hallitussihteeri Matti Sillanmäki, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 206/2016 vp SiV 25.11.2016 hallitussihteeri Matti Sillanmäki, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 15.2.2018 15.55