HE 206/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä01.02.2018
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä07.02.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.02.2018
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.02.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.02.2018
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatperintätoimistot  rekisteröinti  elinkeinot  aluehallintovirastot  valvonta  rahanpesu  terrorisminvastainen toiminta  hyvä tapa  laillisuus  perintä  Harmaan talouden selvitysyksikkö 
Viimeksi julkaistu 15.2.2018 14:01