HE 206/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Yleiskeskustelu
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu28.12.2018
Säädöskokoelma1319/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Vahvistettu28.12.2018
Säädöskokoelma1320/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 §:n muuttamisesta
Vahvistettu28.12.2018
Säädöskokoelma1321/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu28.12.2018
Säädöskokoelma1322/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 51 §:n muuttamisesta
Vahvistettu28.12.2018
Säädöskokoelma1323/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 2
Annettu
Päivämäärä18.10.2018
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Pirkko  Mattila
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijäundefined
hallitussihteeri
Annika   Juurikko
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä19.10.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä23.10.2018
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.10.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä05.12.2018
Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2018
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2018
Asiakirja
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 206/2018 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 70/2016 vp, 29/2017 vp, 51, 57/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.12.2018
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.12.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 206/2018 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 70/2016 vp, 29/2017 vp, 51, 57/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä19.12.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä20.12.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut25.10.2018
Käsittely päättynyt04.12.2018
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatsairausvakuutus  takuueläke  työkyvyttömyyseläkkeet  kuntoutus  päivärahat  vanhempainraha  adoptio  monikkoperheet  yksinhuoltajat  lääkekorvaukset  taksit  Kuntoutusraha  Kansaneläkelaitos 
Latest publish 15.1.2020 12:34