HE 208/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kirjanpitolain muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1376/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1377/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki osakeyhtiölain 6 luvun 16 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1378/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki osuuskuntalain 6 luvun 16 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1379/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä20.10.2016
LaatijaTyö- ja elinkeinoministeriö
Laatijaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä26.10.2016
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2016
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 208/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 208/2016 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä22.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä23.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.10.2016
Käsittely päättynyt09.12.2016
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanattilinpäätös  toimintakertomukset  direktiivit  arvopaperimarkkinat  tilintarkastus  kirjanpito  tiedonvälitys  suuryritykset  konsernit  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (20)
Latest publish 25.10.2017 11:04